Een Drukkerscollectief

Drukplaten, filmen, inkten, kleurseparaties, snijtekens, … Georganiseerde chaos! Dat krijg je als je een grafisch bureau en een drukkerij laat samenwerken. Creativiteit uit en in elkaar gezet!

Via
No items found.